Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Wypełnij zgłoszenie

Zapytanie o wycenę kosztów opracowania oraz emisji reklamy graficznej w Internecie

2012-01-12.

Zapytanie o wycenę kosztów opracowania oraz emisji reklamy graficznej w Internecie związanej z promocją projektu: ”Kuźnia kompetencji IT-otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej”

12.01.2012

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kampanii reklamowej  (CPV 79341400-0) polegająca na przygotowaniu  i emisji reklamy graficznej na portalu internetowym o tematyce komputerowej o średniomiesięcznej liczbie odsłon strony głównej większej niż 650 tysięcy. Portal powinien posiadać min. 100 tysięcy zarejestrowanych użytkowników.

Warunki szczegółowe zamówienia:

  1. 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz emisja reklamy graficznej w Internecie związanej z promocją projektu ”Kuźnia kompetencji IT-otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej”

 

1.2. Szczegółowy zakres zamówienia:

Pozycja zamówienia

Narzędzie internetowe

Termin realizacji

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu reklamy graficznej oraz jej emisja na o portalu o tematyce komputerowej.

 

  • Projekt, opracowanie techniczne komunikatu na podstawie materiałów źródłowych dostarczonych przez zamawiającego.

Billboard na stronie głównej portalu 750/100 pikseli.

Kliknięcie w billboard powoduje automatyczne przejście do reklamowanej witryny.

 

  • Narzędzie internetowe powinno zawierać:

- nazwę projektu

- wymagane logotypy (3 loga:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

- Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki;

- Unia Europejska

- hasło o współfinansowaniu projektu

 

Realizacja przypada na okres 7 dni od momentu rozpoczęcia emisji reklamy. Rozpoczęcie kampanii nie później niż 6 lutego 2012.

 

 

  • Rozpoczęcie emisji reklamy najpóźniej 2 dni po otrzymaniu niezbędnych materiałów od zamawiającego oraz akceptacji projektu przez zamawiającego.

 

 

 

Wszelkich informacji związanych z zapytaniem udziela Pani Weronika Jakubowska-Pietras. Jeśli są Państwo zainteresowani tą usługą, proszę o przesłanie jej wyceny na adres email:wjakubowska@wwsi.edu.pl do dnia 24 stycznia br. do godziny 9:00.

 

Kryteria oceny oferty:  cena brutto za całość zamówienia – waga 70%. obliczona wg wzoru: najniższa cena w postępowaniu/cena ocenianego wykonawcy x 70 pkt, maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 70,

 

Średniomiesięczna liczba odsłon strony głównej- waga 30 %. obliczona wg wzoru: największa wskazana w postępowaniu średniomiesięczna ilość odsłon strony głównej portalu /średniomiesięczna ilość odsłon strony głównej portalu ocenianego wykonawcy x 30 pkt, maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 30,

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

- oferta Zamawiającego wpłynie po terminie,

- oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatności regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu „”Kuźnia kompetencji IT-otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej”

współfinansowanego ze środków UE.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

20.01.2012

W nawiązaniu do zapytania o wycenę kosztów Zapytanie o wycenę kosztów opracowania oraz emisji reklamy graficznej w Internecie związanej z promocją projektu: ”Kuźnia kompetencji IT-otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej”, informuję, że w kryteriach oceny pojawiła się pomyłka w opisie wzoru obliczającego średniomiesięczną liczbę odsłon strony głównej-waga 30 %.

 

Prawidłowy wzór wygląda następująco:

 

średniomiesięczna ilość odsłon strony głównej portalu ocenianego wykonawcy /największa wskazana w postępowaniu średniomiesięczna ilość odsłon strony głównej portalu  x 30 pkt, maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 30,

 

Pomyłka w opisie nie ma wpływu na ocenę złożonych ofert.

 

24.01.2012

Szanowni Państwo,

 

W związku z błędem, jaki pojawił się w dokumentacji konkursowej dotyczącej postępowania na wyłonienie wykonawcy realizującego usługi emisji reklamy zamieszczonego przez WWSI w dniu 12 stycznia 2012 informuję, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 25 stycznia do godziny 12.00. Błąd w dokumentacji konkursowej dotyczył zbyt krótkiego terminu składania ofert.

WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills