Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Wypełnij zgłoszenie

Informacje o WWSI

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2000 roku. Uczelnia prowadzi studia wyższe na poziomie inżynierskim, magisterskim i podyplomowym, wyłącznie na kierunku informatyka. Ponadto Uczelnia prowadzi kursy i szkolenia informatyczne w ramach IT Akademia W roku akademickim 2010/2011 w organizowanych przez WWSI studiach i otwartych formach kształcenia wzięło udział blisko 7000 studentów i uczestników szkoleń. Zespół Projektowy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jest autorem i wykonawcą wielu uznanych projektów edukacyjnych. Do najważniejszych należą: projekt „Poczta elektroniczna administracji rządowej (PEAR)”, projekt „Training and Education in Strategically Significant Areas (TESSA)”, projekt „Uniwersytet Wirtualny (UW)”, projekt „Polska Wszechnica Informatyczna (PWI)”, projekt „Visiting Professor (VP)”, projekt „CoRe IT Program”.

Za swoją działalność edukacyjną w zakresie informatyki uczelnia otrzymała wiele nagród i wyróżnień: nagrodę New@Poland 2008/09 przyznaną przez Polski Związek Prywatnych Pracodawców Informatyki i Telekomunikacji – Lewiatan, nominację do nagrody „Lider Informatyki 2010” w kategorii usługi (edukacyjne) i handel, tytuł „Uczelnia Liderów 2011” przyznany przez Śląską Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w konkursie pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, III miejsce w konkursie na najbardziej innowacyjną i kreatywną polską uczelnię 2011 przyznane przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Ponadto Uczelnia zajęła wysokie 25 miejsce w kategorii prestiż, i 14 miejsce w kategorii innowacyjnośc w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich Perspektywy 2011 oraz wysokie 8 miejsce w Polsce pod względem kryterium jakości i różnorodności oferty edukacyjnej, w rankingu Wprost 2011.

Strategia rozwoju Uczelni jest określana i wspierana w realizacji przez Kolegium Rektorskie WWSI w skład, którego wchodzą: Andrzej Żyławski – Rektor WWSI, Jacek Murawski – Dyrektor Generalny Microsoft Polska, Dariusz Fabiszewski - Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland, Paweł Czajkowski - Dyrektor Generalny Hewlett-Packard Polska, Anna Sieńko - Dyrektor Generalny IBM Polska, Tomasz Klekowski – Dyrektor Generalny Intel Polska, Andrzej Dopierała - Dyrektor Generalny Oracle Polska, Michał Chrzanowski - Dyrektor Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Jan Sokalski – Sekretarz Kolegium.

WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills